S

SEXE

Definició:

 

SEXISME

Definició:

 

SORORITAT

Definició:

 

SOSTRE DE VIDRE

Definició: