I

IDENTITAT DE GÈNERE

Definició:

 

INTERSEXUAL

Definició:

 

INVISIBILITZACIÓ DE LA DONA

Definició: